A polgárság társadalma

A társas együttélési lehetőségek újabb formáinak bemutatása

Damanhur bizonyságát adja, hogy a fennálló társadalmi viszonyok újabb és újabb formái is lehetségesek, sőt, meg is valósíthatók, s ezzel átmenetet képezhetnek egy újfajta emberbaráti, gazdasági és kulturális egyensúlyi helyzet kialakítása felé. A damanhuriak számára a közösségben élés azt jelenti: megnyílni a világ felé; részét képezni egy olyan társadalmi és politikai rendszernek, mely képes válaszokat adni a polgárok valós igényeire, mégpedig a társak szolgálatát preferáló optikán keresztül.

Az ENSZ Emberi Települések Központjának 2005-ös Világfórumán kapott oklevél kinyilvánítja, hogy Damanhur példaértékű fenntartható társadalmi modellt tár a világ elé, s ezzel tanúsítja a damanhuriak oly’fajta odaadó aktivitását, melynek során saját képességeiket és tapasztalataikat mások szolgálatára szentelik. Damanhur polgárai létrehoztak sok olyan szervezetet, egyesületet is, melyeket az Olasz Kormány is elismert a társadalmi élet fellendítését szolgáló szerepükért.

A negyven év alatt átélt események során, illetve a valósággal, valamint a világ különféle kultúráiból származó személyekkel való szembesülés okozta problémák megtapasztalása folytán olyan helyzetek is adódtak, amikor egy ilyen közösségben élés, amelyik a vallásmentes spiritualitás megvalósítási formáját kutatja, s amelyik egy nehezen minősíthető jelenséget képvisel, tehát az effajta közösségi létmód megnehezítette a damanhuriak erkölcsi és polgári jogaira való odafigyelést. Ha ezek miatt bármilyen kritika merült fel Damanhurral szemben, ilyen esetekben kezdetektől fogva készséges hozzáállást tanúsítottak válaszokat adni ezekre a kritikákra, illetve szembesülni az általuk képviselt „eltérő” valóság okozta kulturális előítéletekkel. Igyekeztek ezért mindig pontos feleleteket adni a felmerült különféle kétségekre, eloszlatni a keletkezett bizonytalanságokat, vagy meghívni egyenesen magukat az érintetteket, jöjjenek el Damanhurba, tapasztalják meg személyesen, hogy kik laknak ott s miként élnek.

A terület igazgatása

„Országunkért, Veled együtt”

A Baldissero Canavese-ben, Vidracco-ban és Cuceglio-ban megtelepedett első damanhuri közösségek polgárai a nyolcvanas évek kezdetén részt vettek a közigazgatási választásokon, közülük egy pedig tanácstagi megbízást is kapott. 1995-ben létrehozták az „Országunkért, Veled együtt” (Con Te, per il Paese) elnevezésű politikai mozgalmat, melynek köszönhetően 1999-ben az akkori 5-ről 21-re emelkedett a damanhuri polgárságú tanácstagok száma Canavese hét településén, ráadásul, Vidracco polgármestere is damanhuri lett. Mindezt a maga nemében kiemelkedően egyedülálló eredményként könyvelhette el a közösség . . . és könyvelheti el most is, mert azóta ez választásról választásra ismétlődik mind a mai napig.

Az „Országunkért, Veled együtt” jelenleg is aktív az olasz politikai életben. Képviselőik néhány éven keresztül részt vettek a Zöldek környezetvédő mozgalmában, régiós és országos szerepkörben egyaránt. Ezt követően a damanhuriak úgy döntöttek, hogy párbeszédet kezdeményeznek olyan politikusokkal, akiknek felfogása közel áll Föderációjuk társadalmi elképzeléseihez, függetlenül e politikusok valamelyik párthoz való kötődésétől.

A mozgalom tevékenysége elsősorban kulturális kezdeményezésekre összpontosít: a konferenciáktól kezdve a más szervezetek képviselőivel való találkozókig; a Polgári Védelem területén zajló projektek kidolgozásától kezdve a céltudatosan alapított közösségek, az öko-falvak és az úgynevezett „co-housing”-ok jogi elismerését célzó jogalkotási javaslatoknak az olasz és az EU Parlament elé terjesztéséig.

Ma a mozgalomnak Vidracco polgármesterén kívül a térség hat településén húsz képviselője van, akik rendszeresen megvitatják az éppen aktuális helyzetet, feldolgozva közben olyan időszerű témákat, mint például: a szavazás szóbajöhető orientációi az egyes európai vagy belföldi szintű politikai, közigazgatási választásokon, illetve népszavazásokon; a nyilvánosság erejével való részvétel a víz védelmét szolgáló, a biogazdálkodást előmozdító kezdeményezésekben; kiemelkedő nemzetközi események véleményezése a háborúktól a migráns-kérdésig, a pénzügyi rendszermozgásoktól a különféle népek életkörülményeiről szóló beszámolókig.

Önkéntesség

A polgárok közül sokan vállalnak önkéntes társadalmi munkát

Az évek során sok damanhuri polgár számára a különféle kötelezettség-vállalások egyik formája az önkéntesség volt, mely részvételt jelentett az erdőtüzek oltására szakosodott ún. „AIB” regionális osztagaiban; vagy a Polgári Védelem, az Olasz Vöröskereszt és a Tűzoltóság egyes csoportjaiban. Több damanhuri csatlakozott olyan humanitárius akciókhoz, mint az albániai „Szivárványos Misszió” a koszovói menekültek megsegítésére; vagy olyanokhoz, amelyek a 2004-es Sri Lanka-i cunami, illetve a 2009-es Aquila-i földrengés után szerveződtek; de sok más alkalommal olyanokhoz is, amelyek Piemonte-ben, vagy Olaszország más régióiban zajlottak.

Az a szál, amely a damanhuriakat az önkéntesség világához köti, bizonyos szempontból ugyanaz, amely a politika világához köti őket: részvétel a mindennapi életben; törődés a világnak azzal a részével, amelyben saját életterük is található, érdeklődést mutatván mind a terület, mind az ott élők iránt.

Azokban az években, amikor a részvétel az AIB-ben, a CRI-ben vagy a Polgári Védelemben aktív volt, a damanhuri önkéntesek különféle elismerésekben részesültek. Kiemelt említést érdemel a 2002-ben elhunyt Alce Faggio-nak (korábbi nevén: Pierluigi Luzi-nak) a Köztársaság Elnöke által odaítélt Polgári Értékért Érdemérem. Az érem jutalomként szolgált a piemontei AIB-osztagokban eltöltött életért; az áradásokban, tűzesetekben és humanitárius vészhelyzetekben való aktív részvételért. Alce mindezen felül belefogott egy olyan hálózat kiépítésébe – vagy, ahol ez már létezett, annak renoválásába – is, amely egyesítette az önkéntesség minden regionális megjelenési formáját, megmutatván ezzel a damanhuri szellemiség kiválóságát. A neki átadott érem egyaránt becses minden damanhuri önkéntes számára is, hisz’ ez mindannyiuk készségességének és odaadásának is az elismerése.