Spirituális látásmódunk metódusa

A belső átalakítás alapelemei

A vágy, olyan spirituális valóság megteremtésére, melyben jelentőséget kap a mindennapi élet valamennyi aspektusa, Damanhurt egy összetett, ugyanakkor finoman részletezett életmodellé alakította.

A damanhuri modell négy tartópillérre alapozódik, melyeket „Testek”-nek hívnak. Ezek közül kettő a Meditációs Iskola felügyelete alá tartozik, azaz, egyrészt a spirituális látásmód, másrészt e látásmód mindennapi gyakorlatra váltása, vagyis a közösségi élet* az egész Szövetségre (Federazione) kiterjedően. A másik két tartópillér, az „Élet-játék Test” (Gioco della Vita), illetve az „Önfejlesztő Test” (Tecnarcato), a maguk arányában olyan alapvető értékek fenntartására hivatottak, mint a változtatás (cambiamento) és a belső átalakítás (trasformazione interiore).

E tartópillérek közötti kölcsönhatás egy erőteljesen dinamikus életformára sarkall, ez pedig, különféle, ám egymást kiegészítő gondolkodásmódok együttlétezésével, eredeti és egyedülálló spirituális megtapasztalásokhoz vezet.

A Damanhurban lefolytatott spirituális kutatások nagy része, immár negyven éve, egy saját alapítású egyetem közreműködésével kerül a nyilvánosság elé, hozzáférhetővé téve ezzel Falco Tarassaco tanítását és Damanhur gyakorlati tapasztalatait, mégpedig különféle iskolák, tanfolyamok és nyilvános konferenciák megszervezésével.

Ez a metódus, mely a kezdetek óta meghatározza Damanhur spirituális útját, a különféle hallucinogén szerek használatának teljes kizárása és a teljes dohányzási tilalom* mellett döntött. Ennek oka az a meggyőződés, hogy a Megvilágosodás (Illuminazione) csak a mindenkori tudatosság, a következetesség és az állhatatosság meghódításával érhető el egy kiválasztott úton haladva . . . egészen addig, míg a saját belső átalakulás stabilizálódik, függetlenül bárminemű külső tényezőtől.

Közösségben élni

Spirituális öko-közösségek szövetsége, nyitottan a világra

Közösségi életének negyven évében Damanhur megvalósított egy végletekig gyakorlatra váltható álmot: egy spirituális öko-közösséget, amelyben 600 bennlakó polgár életet adott, a világgal és a népek különféle kultúráival való kapcsolatra nyitott, többnyelvű társadalomnak; és amelyben a belső emberi kapcsolatoknak a szolidaritás, a felelősségérzet, a játék, a humor és a kreativitás ad éltetőerőt.

Ma Damanhur a létezés alapvető értékeinek egyfajta kutatási kísérlete, mely tevékenységek és kutatások sorozatán keresztül különféle élet-területekre terjed ki: a kultúrára, a munkára, a művészetre, a fenntarthatóságra, a gazdaságra, valamint az univerzumot kormányzó finom energiamezők feltérképezésére.

 

Dohányzási tilalom

Normatív szabály az önfegyelmezésre és az akarat megerősítésére

Egész Damanhurban, vagyis minden hozzá tartozó területen tiltva van a dohányzás, még a vendégek számára is. E tilalom 1975 óta van érvényben, az alapítók indoklása szerint: alkalmat adva vele szilárdabbá tenni az önfegyelmet, és gyakorolni az odafigyelést nem pusztán önmagunkra, hanem másokra és környezetünkre is tekintettel. A dohányzási tilalmat, önfegyelmező értéke miatt, Damanhur Alkotmánya is szentesítette, mely utóbbi – egyébként – más témákat érintve is erősen kihangsúlyozza az önkontrollra és a viselkedésbeli túlzások elkerülésére való képesség fontosságát.

 

Spirituális látásmód

 • Vallásmentes Spiritualitás
 • Meditációs Iskola
 • Falco Tarassaco
 • Mágia és Teurgia
 • Spirituális Fizika
 • Spirituális Nép

 

Közösségi élet

 • A Négy Test
 • A Damanhuriak
 • Társadalmi szerveződés
 • Nevelés, képzés-Gyerekek
 • Munka és Gazdálkodás

 

Magyar Csoport

 • A csoport
 • Személyes Történetünk
 • Közösségépítő Iskola
 • Damanhuri Meditációs Iskola
 • Utazás Damanhurba
 • Növények Zenéje