Közösségi életünk metódusa

Átlátható struktúra felelősségteljes státuszokkal

Damanhur mindig is pontosan meghatározott szervezeti felépítéssel rendelkezett, és egy ennek alapját képező Alkotmánnyal, vagyis egy saját filozófiai alapelveiből összeállított korpusszal. Ezt az összeállítást az a meggyőződés diktálta, hogy a célul kitűzött belső szabadság megvalósítása ilyen sok ember részéről, főképp’, ha azok különféle kultúrákból származnak, megkíván egy közösen kidolgozott, jól átlátható és könnyen felismerhető érték- és szokásrendszert magában foglaló bázist. Az Alkotmány alapvető Okmánya az egész Föderációnak, ám emellett minden egyes közösség összeállít egy saját „normatív naplót” is, ahol bejegyzésre kerülnek történetük adatai, kimunkált választásaik, meghozott döntéseik. A bizonyos időszakonként megválasztott Királyi Vezetők állnak a föderális struktúra legmagasabb fokán, jól körülhatárolt hatáskörrel: szervezik a közösségi életet, összehangolják a fejlődési utakat, a heti rendszerességgel megtartott találkozókon pedig be is számolnak a polgároknak minden tevékenységükről. A felelős tisztséget betöltők részéről fenntartott folyamatos információcsere minden polgár számára lehetővé teszi a kollektív élet alakításában való aktív részvételt. A Föderációhoz, a különféle Testületekhez (vagy másnevükön: Testekhez) és a közösségekhez kötődő megbízatások száma igen nagy, viszont szinte minden polgárról elmondható, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben felelősséggel tartozik a dolgok előbbre-haladásáért. A döntések alapvetően a többségi elv alapján születnek meg, mindig figyelembe véve az egyes szavazások révén kifejtett s másokkal megosztott véleményeket, így mindenki személyes részvételével szentesítheti az adott választás eredményét. Damanhurban minden dolog, az Alkotmánytól kezdve a politikai rendszerig, állandó ellenőrzésnek van alávetve, ugyanis az, ami él, folyamatos átalakuláson megy át, teremtve ezzel új meg új életet. A változás nem olyasvalami, amitől tartani kell; az ideális társadalmi forma ugyanis az, amelyik már előre megtervezi önmaga felülmúlásának folyamatát. A damanhuri közösségek formálódása és szerveződése során szerzett tapasztalatok képezik a Welcome Damanhur Egyetem által szervezett kurzusok és szemináriumok tartalmát.

Spirituális látásmód

 • Vallásmentes Spiritualitás
 • Meditációs Iskola
 • Falco Tarassaco
 • Mágia és Teurgia
 • Spirituális Fizika
 • Spirituális Nép

 

Közösségi élet

 • A Négy Test
 • A Damanhuriak
 • Társadalmi szerveződés
 • Nevelés, képzés-Gyerekek
 • Munka és Gazdálkodás
 • A polgárság társadalma

 

Magyar Csoport

 • A csoport
 • Személyes Történetünk
 • Közösségépítő Iskola
 • Damanhuri Meditációs Iskola
 • Utazás Damanhurba
 • Növények Zenéje