Közösségi életünk filozófiája

Önmagunk megváltoztatásához mások segítségére van szükség
A damanhuri filozofikus látásmód elsajátítása közben egyre inkább tudatosul bennünk, hogy ha valóban meg akarjuk változtatni önmagunkat és a körülöttünk lévő környezetet, ahhoz mások közreműködése nélkülözhetetlen. A közösségben élés mellett való döntést a spirituális szinten történő fejlődés vágya motiválja, ugyanis e fejlődés akkor is bekövetkezik, amikor jellemünk és megszokásaink „éles szélsőségei” a másokkal való szembesülés révén egyre inkább letompulnak. Ezért alapja Damanhur életének a személyek közötti folyamatos kapcsolattartás: a közösségek, a Meditáció kollektív útjai, a különféle célzattal létrejött megannyi kis csoport működése során szerzett tapasztalatok adnak lelket a Közösségi Föderáció életének. Az alapító, Falco Tarassaco tanításában a közösség, a tanulmányi- és kutatócsoportok mind-mind a gyakorlati célok elérésének szolgálatában állnak, ugyanakkor be is mutatják, miként lehet hatásosabban munkálkodni saját hibáink kijavításán, illetve mélyben rejlő képességeink kibontakoztatásán; haladva mindeközben a mindannyiunkban jelenlévő isteni szikra felélesztése felé vezető úton. Negyvenévnyi együttélésük során a daanhuriak megvalósítottak egy extrém módon gyakorlatiasnak nevezhető álmot: egy olyan öko-spirituális közösséget, ahol a jelenleg is együttélő, immár 600 ember egymás közötti kapcsolatait a szolidaritás, a felelősségtudat, a játék, a humor és a kreativitás inspirálja. Folyamatos cselekvés, bizalom másokban, mindenkit szolgáló lelkület minden magunkra vállalt szerepkörben és tisztségben . . . ezek Damanhur társadalomfilozófiájának további alapelemei. A „közösség” fogalma egyének között létrejött olyan összekapcsolódásra utal, ahol a közös gondolatok és tettek által válnak értékessé az egyes személyiségek. Damanhurban legnagyobbra az emberi személyiséget értékelik, mert csak a mindenkiben ott-rejlő sokféleségnek köszönhetően lehet élettel telíteni egy gazdag és sokszínű, változatos és ugyanakkor mégis komplex valóságot.

Spirituális látásmód

 • Vallásmentes Spiritualitás
 • Meditációs Iskola
 • Falco Tarassaco
 • Mágia és Teurgia
 • Spirituális Fizika
 • Spirituális Nép

 

Közösségi élet

 • A Négy Test
 • A Damanhuriak
 • Társadalmi szerveződés
 • Nevelés, képzés-Gyerekek
 • Munka és Gazdálkodás
 • A polgárság társadalma

 

Magyar Csoport

 • A csoport
 • Személyes Történetünk
 • Közösségépítő Iskola
 • Damanhuri Meditációs Iskola
 • Utazás Damanhurba
 • Növények Zenéje