Damanhurban a nevelést és a képzést lehetőségnek tekintik az intellektuális, szociális, erkölcsi és spirituális növekedésre, ám nem pusztán a gyerekek számára, hanem a nevelők, a tanítók, a szülők, azaz: az egész damanhuri család számára is!

A Damanhurban jelenlévő kultúrák és nációk sokszínűsége jelentősen gazdagítja az ilyesfajta nevelésre, képzésre már egyébként is serkentő környezetet. Kapcsolatban lenni e sokszínűséggel . . . ez alaposan kiterjeszti az egyéni képességet a kreatív gondolkodásra és új elképzelések befogadására úgy a fiatalok, mint a felnőttek részéről. Ebben a termékeny környezetben a gyerekek felelősségteljes egyénekké, világpolgárokká és saját jövőjük gazdáivá nevelődnek már kicsi koruktól kezdve. Elérve a 18. évet, de akár korábban is, ha megvannak a szükséges előfeltételek, a fiúk és a lányok választhatnak, hogy folytatják-e az együttélést szüleikkel a közösségekben, vagy kipróbálnak más megtapasztalásokat: ezek egyike a „Fiatalok Háza”- projekt, mely egy serdülők-fiatalok által önkormányzott közösségbe való bekapcsolódást jelent, 15 évestől a 21-22-23 éves korig terjedően.

 

A születés

A születés

Felkészülni testileg-szellemileg egy új élet fogadására

A születés előkészítése azt jelenti: ráhangolni a testet és a szellemet egy új lélek érkezésére. Egy újszülött világrajövetele szakrális esemény, melyre a leendő szülők és a közösség örömmel készülnek, épp’ ezért minden damanhuritól megkívánják, hogy a szülővé válást tudatosan válassza, majd döntését ossza meg másokkal.

Hogy egy új teremtmény befogadása a lehető legjobban elő legyen készítve, sok dolgot fontolóra kell venni: a megfelelő terek kijelölésétől a „keresztszülők” kiválasztásáig, akik spirituális és gyakorlati támaszai lesznek a jövendőbeli szülőknek és az újszülöttnek. Minderre létezik egy speciális damanhuri fogalom, a „születések tervezése”, mely ezt jelenti tehát: előre gondoskodni egy kisbaba fogadásáról, és örömmel készülni fel erre az eseményre.

Egy gyermek érkezése mindig ünnepi alkalom, melyen mindenki osztozik.

A várandósság megélése a nő számára az élet egyik legtermészetesebb, legegészségesebb időszaka, amikor is gyarapodásban és átformálódásban különleges tapasztalatokra tehet szert. A születendő gyerek már fogantatása pillanatától fogva érzékeny mindarra, amit észlel. Ezért már a méhen belüli időszakban érdemes tudatosan megválasztani a magzat első megtapasztalásait, melyek átélésével egyúttal gazdagodik a leendő anya várakozási időszaka is: ilyenek a művészeti foglalkozások az Emberiség Templomaiban, a Növények Világával való kapcsolattartás, séták a Szent Erdőben. Ezenfelül: egészségének megőrzése érdekében minden várandós anya jóga, stretching, valamint énekes és táncos foglalkozásokon vesz részt, szülésznők felügyelete alatt. A leendő apa támogatja élettársa felkészülését, sőt, ha kívánja, vele együtt részt is vehet az előbb felsorolt foglalkozásokon.

Damanhurban, ha a fiziológiai feltételek azt megengedik, általában az otthonszülést választják: a megfelelően felkészült nő számára ugyanis a szülés egy bensőségesebb életmód irányába zajló belső átalakulási folyamat tetőpontja, miközben a baba számára is sokkal kívánatosabb megszületni egy barátságos környezetbe, ilyen helyen találkozni elsőként a világgal.

A születés után egy kisebbfajta fogadási ceremóniát rendeznek, egy zenével és tánccal kísért kis közösségi ünnepet, ily’ módon üdvözölve az újszülöttet.

Az Iskola

Az Iskola

A belső iskoláztatás középpontjában: a gyerek

Civilizáció, kultúra, identitás nem létezhet a nevelés valamilyen formája nélkül. Damanhur Családi Iskolája 1985-ben született. Néhány szülő volt e kezdeményezés elindítója, hogy így közvetlenül nyomon követhessék gyermekeik nevelését még az iskolai környezetben is, 0-tól 14 éves korig. A Családi Iskola tanterve minden tekintetben igazodik az állami szintű nevelési programokhoz; például: hasonlóan a környék, illetve Torino állami iskoláihoz, a tanévek végén itt is felülvizsgálják az oktatói munkát, s vizsgáznia kell minden tanulónak.

A damanhuri koncepció a nevelési folyamat középpontjába a gyereket helyezi. Az olasz állami elvárásokon túl viszont itt sokkal több aktivitás van jelen, kapcsolódóan az önkifejezés és a természettel való érzékeny viszony fejlesztéséhez, valamint a különféle környezetekben zajló gyakorlati tapasztalatszerzésekhez, például az egyes művészetek vagy az ökológia területén.

Gyakran tanulnak-dolgoznak eltérő korú gyerekek ugyanabban az osztályban-csoportban, hogy így jobban teret kapjanak a különböző készségek, és lehetőség nyíljon kölcsönös támogatásra; minden csoport rá van bízva egy-egy hozzájuk tartozó nevelőre, akivel a többi tanító is szorosan együttműködik. A damanhuriak között sok tanítói-nevelői képességgel bíró polgár van.

Amikor csak lehetséges, a tanulók tanítóikkal együtt felkerekednek, s elutaznak hazai és külföldi történelmi helyszínekre, hogy a valóságban lássák azt, amit a tanteremben csak elképzelni lehetne, de azért is, hogy megismerjék a világot, s hogy tapasztaljanak egy kis önállóságot.

Az Iskola már eddig is aktívan részt vett és ma is részt vesz különféle környezetvédő és szolidaritási mozgalmakban. A gyerekek egy alkalommal támogattak egy iskolaépítést a Nicaraguához tartozó Mancarroncito nevű szigeten, az Ong Re Te világméretű szerveződés egyik programja keretében; éveken keresztül kapcsolatban álltak a Greenpeace aktivistáival; és egyszer vendégei voltak a Rainbow Warrior nevű hajónak is, Genova kikötőjébe való megérkezésekor.

Fiatalok Közössége

Fiatalok Közössége

Független és felelősségteljes fiatalok . . . együtt

2007-ben egy serdülőkből-fiatalokból álló csoport életre keltett egy külön közösséget a Milte nevű nucleo-ban, melyet azóta a „Fiatalok Háza” névvel is illetnek, ahol is 15 és 23 év közötti fiúk és lányok belekezdtek egy kísérletbe, hogy felnőttek jelenléte nélkül éljenek együtt, a felelősségtudat és az önállóság lelkes átélésével. Együttesen neveljék önmagukat és egymást a kölcsönös támogatásra, a személyes felelősségre, intézve közben a mindennapi élet valamennyi velejáróját: a vásárlást, a főzést, a takarítást, a gazdasági ügyek intézését . . . és hasonlókat.

A Fiatalok Házának közössége azóta is folyamatosan fennáll, a kísérlet tartósan sikeresnek bizonyult. Damanhur elsődlegesen kiemelt körzetében található, közel más közösségekhez. A 18 évesnél fiatalabbaknak szülői beleegyezéssel lehet e programban részt venni, legkorábban a középiskola második osztályának megkezdésekor. Damanhurban ugyanis a serdülők a felső tagozat befejezéséig járnak a damanhuri Iskolába, innen Állami Középiskolákba kell továbbmenniük. Több okból – beleértve a beilleszkedést egy sokkal nagyobb létszámú osztályba, ráadásul egészen más nevelési környezetben – ez az átállás már önmagában is nagy változást jelent életükben. Ezen átmenet megkönnyítésére, azaz, hogy ne kelljen egyszerre túl sok változásra koncentrálni, ezért alakult ki, hogy a fiatalok közösségébe csak a Középiskola első évének elvégzése után lehet belépni. Természetesen, ha úgy jobbnak látják, a gyerekek folytathatják együttélésüket saját szüleikkel is.

A ház egyik szabálya, túl azon, hogy mindenkinek el kell látni a különféle házi teendőket, az iskolában is jó eredményeket kell produkálni: amennyiben az ottani teljesítmény nem kielégítő, a gyerekek visszatérnek abba a közösségbe, ahol a szüleik laknak . . . azonban az említett kölcsönös támogatásnak köszönhetően ezek az esetek különösképpen ritkák.

Közösségi életünk filozófiája

Önmagunk megváltoztatásához mások segítségére van szükség

Közösségi életünk története

1975-ben megnyílik a Horus-Központ, mellyel kezdetét veszi a közös történelem

Közösségi életünk metódusa

Átlátható struktúra felelősségteljes státuszokkal