A damanhuri gazdálkodási rendszerben együtt van jelen a szabad vállalkozás a szolidaritással és a terhek-javak megosztásával, hogy így a lehető legnagyobb egyéni és kollektív haszonra és vagyonra lehessen szert tenni.

Ez a rendszer fektette tehát le kezdetben az alapjait ennek a később egyre gyarapodó, mára pedig naggyá terebélyesedett itteni közös vagyonnak, melyhez földterületek és házak, iskolák és szolgáltatások, művészi terek és kertek, erdők és találkozásokra szánt helyek tartoznak, de amely ugyanígy magában foglalja az egészséget, a jólétet . . . s nem utolsósorban a valahová tartozás, a biztonság és a támogatottság érzését is mindenki számára emberi és gazdasági szempontból egyaránt. Az ebből származó életminőség újjá tudja éleszteni azokat a területeket, ahol a damanhuriak megtelepedtek, s ahol így mindenki – a szövetségi polgárokon kívül is – élvezni tudja a jelenlévő különféle szolgáltatások, tevékenységek előnyeit.

A gazdasági rendszer

A gazdasági rendszer

Kollektív módon felhalmozott vagyon – minden polgár közös tulajdonában

Damanhur gazdasági rendszere több változáson ment már keresztül az alapítás óta eltelt negyven év alatt. Az első tíz évben – a polgárok egyhangú döntése nyomán – osztoztak a személyes gazdasági bevételekben, összegyűjtve azokat egy közös kasszába, melyből meríteni lehetett területek és házak vásárlásához; mindez pedig lehetővé tette, hogy megteremtődjenek a közösség fejlődésének alapjai, s hogy megindulhasson a munka az Emberiség Templomaiban.

Ezután az első, nélkülözhetetlen időszak után úgy döntöttek, ki-ki térjen vissza teljes egészében saját gazdasági forrásainak kezeléséhez. Ily’ módon mindenki ösztönözve érezte magát saját képességei kibontakoztatására, hisz’ számíthatott rá, hogy szükség esetén a személyes gazdasági erőforrások rendelkezésre állnak.

Ma Damanhur egy hatalmas kollektív vagyonként fogható fel, melynek kezelésében minden polgár részt vesz. A közösségek maguk intézik ügyeiket mint valódi családok, ahol mindenki, aki dolgozik, részt vállal a költségekből, támogatja a nehéz helyzetben lévőket, és saját lehetőségeihez mérten hozzájárul a Szövetség közös célkitűzéseihez: ilyen például a Családi Iskolának és az Emberiség Templomainak fenntartása-fejlesztése . . . és így tovább.

Ahhoz, hogy lehetővé váljon a Szövetség minden ingatlanának kollektív birtoklása, a damanhuriak életre hívtak egy építési ügyekkel foglalkozó munkaközösséget, az Atalji nevű céget, mely tulajdonába vette a földterületeket és a házakat. A vagyon idővel egyre jobban gyarapodott az Atalji beruházásai – újabb javak megszerzése és főleg régi házak újjáépítése – révén, valamint a tagtársak befizetett kvótáinak köszönhetően, mely tagtársak alatt, természetesen, maguk a polgárok értendők. Minden damanhurinak – egyébként – megvan a lehetősége, hogy kivonja saját kvótáját a közösből abban az esetben, ha úgy dönt, elhagyja a polgárságot, de akkor is, ha váratlan anyagi szükséghelyzetbe kerül. Egy másik szövetkezés, mely a Zöld Pont (Punto Verde) nevet viseli, azokat a földterületeket és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrát birtokolja, ahol földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak.

A Credito

A Credito

Kiegészítő pénzrendszer – párhuzamosan a Euro-val

Credito a neve Damanhur kiegészítő pénzrendszerének, e rendszer célja pedig egy olyan újfajta gazdasági forma kifejlesztése, mely az együttműködés és a szolidaritás etikai értékein alapul. Magas eszményi értékeket hordozva jött tehát létre, hogy ezzel igyekezzen feléleszteni a pénzhasználat eredeti jelentését, azaz: egy közvetítőeszközzel megkönnyíteni két fél egymás közötti, kölcsönös egyetértésen alapuló csereügyleteit. Éppen ebből a megfontolásból kapta – egyébként – a Credito nevet, hogy emlékeztessen minket: a pénz csupán egy eszköz, mely által pontosan ilyen „hitelt” (credito), vagyis bizalmat kaphatunk és adhatunk. E rendszert használva a damanhuriak meg szeretnék nemesíteni a pénz fogalmát, nem úgy gondolva tehát rá mint célra, hanem mint ideális értékeket valló személyek közötti csereügyletek praktikus eszközére.

Szakmai berkekben a Credito funkcionális elszámolási egységnek tekinthető egy előre meghatározott, előre rögzített körforgalmi folyamaton belül. Ma a Credito ugyanolyan értékkel bír, mint az Euro. A gazdasági ügyekben érdekeltek, tisztelve az olasz törvényeket, s szilárdan szem előtt tartva adminisztratív kötelességeiket, a Damanhurban keletkező ügyleteknél, beszerzéseknél mindig előre kalkulálják és előnyben részesítik a Credito-val mint belső csereeszközzel való pénzforgalmat.

Damanhurba való érkezéskor minden vendégnek és baráti látogatónak lehetősége van saját pénzének átváltására a Vendégfogadó Iroda (Welcome Office) mellett, vagy a területen elhelyezett, erre alkalmas pénzváltó-automatáknál. Az esetleg fel nem használt Credito-k pedig bármikor visszaválthatók Euro-ra.

Az 50 Euro-val egyenértékű, ezüstből készült 50 Credito-s pénzérme, magasrangú formatervezettsége és kivitele jóvoltából, elnyerte a 2006-os „Bulino d’Oro” díjat, melyet a „Red Exhibitions Italia” ítélt oda, egyetértésben a felülvizsgálatot végző „Graph Creativ” nevű magazinnal.

Üzleti vállalkozások

Üzleti vállalkozások

Számos cég – más és más szakmai területen

A damanhuriak számos vállalkozásba fogtak bele, melyek sok más mellett a művészeti, kézműipari, megújuló-energetikai, építészeti, tervezési, élelmezési, könyvkiadói szektorokban tevékenykednek. E vállalkozások közös nevezője itt, Damanhurban a munkához való hozzáállásban keresendő, mert itt munkával spirituális tisztulás érhető el, valamint felajánlás tehető mások számára: egyrészt saját ténykedéssel, a kreatív dimenziók megnyitásával; másrészt környezetbarát anyagok használatával és környezetkímélő eljárások alkalmazásával, melyek a lehető legkisebb mértékben befolyásolják a körüllévő természet ideális állapotát.

Sok cég található a Damanhur Crea nevű központi épületben és annak közelében, mely épület egy régi Olivetti-üzemből lett kialakítva Vidracco-ban. Az pedig talán nem véletlen, hogy éppen Adriano Olivetti-ről lett elnevezve Damanhur Crea Kongresszusi Központja, hangsúlyt kapva ezzel az itteni domináns látásmód analógiája az ő felvilágosult vállalkozói szemléletével.

A damanhuri cégek nem csupán a bentlakó polgárok számára lettek létrehozva, hanem a széles nyilvánosság számára is, mely utóbbi nagyra is értékeli e tényt, hogy nagyfokú életerő, minőség és változatos kezdeményezőkészség van jelen itt is, a Chiusella folyó zöldellő völgyében. Ilyen sok vállalkozás jelenléte ugyanis nagymértékben alakíthatja a környező terület életminőségét, mivel ezeknek köszönhetően az egész helyi lakosság élvezheti e megannyi szolgáltatás előnyeit: a szakorvosi rendelőtől a szupermarketig és a bio-étteremig, a kézműves- és művészeti műhelyektől a fodrászatokig. A Damanhur Crea-ban foglalkoztatottak túlnyomórésze damanhuri polgárokból áll, de számos példa van környező cégekkel, szaktekintélyekkel, mesteremberekkel való együttműködésre is. Sok damanhuri a saját cégein belül dolgozik, mások a környéken lévő szakmai műhelyekben, iskolákban, gyárakban, kórházakban, valamint különféle intézményekben végzik munkájukat.

Közösségi életünk filozófiája

Önmagunk megváltoztatásához mások segítségére van szükség

Közösségi életünk története

1975-ben megnyílik a Horus-Központ, mellyel kezdetét veszi a közös történelem

Közösségi életünk metódusa

Átlátható struktúra felelősségteljes státuszokkal