A társas együttélési lehetőségek újabb formáinak bemutatása

 

Damanhur bizonyságát adja, hogy a fennálló társadalmi viszonyok újabb és újabb formái is lehetségesek, sőt, meg is valósíthatók, s ezzel átmenetet képezhetnek egy újfajta emberbaráti, gazdasági és kulturális egyensúlyi helyzet kialakítása felé. A damanhuriak számára a közösségben élés azt jelenti: megnyílni a világ felé; részét képezni egy olyan társadalmi és politikai rendszernek, mely képes válaszokat adni a polgárok valós igényeire, mégpedig a társak szolgálatát preferáló optikán keresztül.

Az ENSZ Emberi Települések Központjának 2005-ös Világfórumán kapott oklevél kinyilvánítja, hogy Damanhur példaértékű fenntartható társadalmi modellt tár a világ elé, s ezzel tanúsítja a damanhuriak oly’fajta odaadó aktivitását, melynek során saját képességeiket és tapasztalataikat mások szolgálatára szentelik. Damanhur polgárai létrehoztak sok olyan szervezetet, egyesületet is, melyeket az Olasz Kormány is elismert a társadalmi élet fellendítését szolgáló szerepükért.

A negyven év alatt átélt események során, illetve a valósággal, valamint a világ különféle kultúráiból származó személyekkel való szembesülés okozta problémák megtapasztalása folytán olyan helyzetek is adódtak, amikor egy ilyen közösségben élés, amelyik a vallásmentes spiritualitás megvalósítási formáját kutatja, s amelyik egy nehezen minősíthető jelenséget képvisel, tehát az effajta közösségi létmód megnehezítette a damanhuriak erkölcsi és polgári jogaira való odafigyelést. Ha ezek miatt bármilyen kritika merült fel Damanhurral szemben, ilyen esetekben kezdetektől fogva készséges hozzáállást tanúsítottak válaszokat adni ezekre a kritikákra, illetve szembesülni az általuk képviselt „eltérő” valóság okozta kulturális előítéletekkel. Igyekeztek ezért mindig pontos feleleteket adni a felmerült különféle kétségekre, eloszlatni a keletkezett bizonytalanságokat, vagy meghívni egyenesen magukat az érintetteket, jöjjenek el Damanhurba, tapasztalják meg személyesen, hogy kik laknak ott s miként élnek.

A terület igazgatása

A terület igazgatása

„Országunkért, Veled együtt”

A Baldissero Canavese-ben, Vidracco-ban és Cuceglio-ban megtelepedett első damanhuri közösségek polgárai a nyolcvanas évek kezdetén részt vettek a közigazgatási választásokon, közülük egy pedig tanácstagi megbízást is kapott. 1995-ben létrehozták az „Országunkért, Veled együtt” (Con Te, per il Paese) elnevezésű politikai mozgalmat, melynek köszönhetően 1999-ben az akkori 5-ről 21-re emelkedett a damanhuri polgárságú tanácstagok száma Canavese hét településén, ráadásul, Vidracco polgármestere is damanhuri lett. Mindezt a maga nemében kiemelkedően egyedülálló eredményként könyvelhette el a közösség . . . és könyvelheti el most is, mert azóta ez választásról választásra ismétlődik mind a mai napig.

Az „Országunkért, Veled együtt” jelenleg is aktív az olasz politikai életben. Képviselőik néhány éven keresztül részt vettek a Zöldek környezetvédő mozgalmában, régiós és országos szerepkörben egyaránt. Ezt követően a damanhuriak úgy döntöttek, hogy párbeszédet kezdeményeznek olyan politikusokkal, akiknek felfogása közel áll Föderációjuk társadalmi elképzeléseihez, függetlenül e politikusok valamelyik párthoz való kötődésétől.

A mozgalom tevékenysége elsősorban kulturális kezdeményezésekre összpontosít: a konferenciáktól kezdve a más szervezetek képviselőivel való találkozókig; a Polgári Védelem területén zajló projektek kidolgozásától kezdve a céltudatosan alapított közösségek, az öko-falvak és az úgynevezett „co-housing”-ok jogi elismerését célzó jogalkotási javaslatoknak az olasz és az EU Parlament elé terjesztéséig.

Ma a mozgalomnak Vidracco polgármesterén kívül a térség hat településén húsz képviselője van, akik rendszeresen megvitatják az éppen aktuális helyzetet, feldolgozva közben olyan időszerű témákat, mint például: a szavazás szóbajöhető orientációi az egyes európai vagy belföldi szintű politikai, közigazgatási választásokon, illetve népszavazásokon; a nyilvánosság erejével való részvétel a víz védelmét szolgáló, a biogazdálkodást előmozdító kezdeményezésekben; kiemelkedő nemzetközi események véleményezése a háborúktól a migráns-kérdésig, a pénzügyi rendszermozgásoktól a különféle népek életkörülményeiről szóló beszámolókig.

Önkéntesség

Önkéntesség

A polgárok közül sokan vállalnak önkéntes társadalmi munkát

Az évek során sok damanhuri polgár számára a különféle kötelezettség-vállalások egyik formája az önkéntesség volt, mely részvételt jelentett az erdőtüzek oltására szakosodott ún. „AIB” regionális osztagaiban; vagy a Polgári Védelem, az Olasz Vöröskereszt és a Tűzoltóság egyes csoportjaiban. Több damanhuri csatlakozott olyan humanitárius akciókhoz, mint az albániai „Szivárványos Misszió” a koszovói menekültek megsegítésére; vagy olyanokhoz, amelyek a 2004-es Sri Lanka-i cunami, illetve a 2009-es Aquila-i földrengés után szerveződtek; de sok más alkalommal olyanokhoz is, amelyek Piemonte-ben, vagy Olaszország más régióiban zajlottak.

Az a szál, amely a damanhuriakat az önkéntesség világához köti, bizonyos szempontból ugyanaz, amely a politika világához köti őket: részvétel a mindennapi életben; törődés a világnak azzal a részével, amelyben saját életterük is található, érdeklődést mutatván mind a terület, mind az ott élők iránt.

Azokban az években, amikor a részvétel az AIB-ben, a CRI-ben vagy a Polgári Védelemben aktív volt, a damanhuri önkéntesek különféle elismerésekben részesültek. Kiemelt említést érdemel a 2002-ben elhunyt Alce Faggio-nak (korábbi nevén: Pierluigi Luzi-nak) a Köztársaság Elnöke által odaítélt Polgári Értékért Érdemérem. Az érem jutalomként szolgált a piemontei AIB-osztagokban eltöltött életért; az áradásokban, tűzesetekben és humanitárius vészhelyzetekben való aktív részvételért. Alce mindezen felül belefogott egy olyan hálózat kiépítésébe – vagy, ahol ez már létezett, annak renoválásába – is, amely egyesítette az önkéntesség minden regionális megjelenési formáját, megmutatván ezzel a damanhuri szellemiség kiválóságát. A neki átadott érem egyaránt becses minden damanhuri önkéntes számára is, hisz’ ez mindannyiuk készségességének és odaadásának is az elismerése.

Közösségi életünk filozófiája

Önmagunk megváltoztatásához mások segítségére van szükség

Közösségi életünk története

1975-ben megnyílik a Horus-Központ, mellyel kezdetét veszi a közös történelem

Közösségi életünk metódusa

Átlátható struktúra felelősségteljes státuszokkal