Damanhurban jelenleg közel 600-an élnek, beleértve ebbe a Szövetség közösségeiben lakó polgárokat, az „ideiglenes polgárokat” és a gyerekeket. Körülbelül 400-an laknak a környező területeken, akik közül sokan különböző országokból érkeztek, házakat vásároltak, hogy Damanhur közelében élhessenek, így részeseivé váltak az úgynevezett „nem bentlakó” polgárságnak.

Vannak tehát kulturális, szociális és földrajzi szempontból igencsak különböző származással bíró polgárok; közöttük egyesek fiatalon, mások előrehaladottabb korban csatlakoztak Damanhurhoz. A beszélt nyelv elsősorban az olasz, ám bárki, aki ezt szeretné megtanulni, részt vehet folyamatosan ismétlődő nyelvtanfolyamokon. Ettől függetlenül a nagyobb összejöveteli alkalmakkor mindig jelen vannak különféle nyelvű tolmácsok is, hogy megkönnyítsék a megértést az idegen anyanyelvű polgárok és a külföldről érkező látogatók számára.

A Damanhurba való érkezés motivációi is meglehetősen különbözőek: egyeseket a spirituális, másokat a környezetvédelmi témák iránti érdeklődés vonz a közösségekhez, megint másokat a kutatás-keresés . . . és így tovább; viszont mindeközben mód nyílik felfedezni az itt felhalmozott élettapasztalatok minden aspektusát.

A különbözőség

A különbözőség

Damanhur felértékeli az emberi különbözőséget

Közösségben élni olyan személyekkel, akik más-más kultúrákból érkeztek, más-más élet-tapasztalati háttérrel, kitűnő alkalom a gazdagodásra. Lehet Damanhurba jönni elbűvölten egy misztikus ideától, elragadtatva az itteni szociális dimenziótól, elszántan a természeti értékek megvédésére . . . és ezernyi más okból, mely motivációk érkezés után szép’ lassan harmóniába kerülnek másokéival. Van, aki komoly elszánással érkezik életének megváltoztatására, és van, aki egy háromhónapnyi intenzív megtapasztalás vágyával, mely utóbbit az úgynevezett Új Élet (New Life) program teszi lehetővé.

Harmonikussá tenni az együttélést különféle kultúrákból származó emberek között, felettébb lelkesítő kihívás, mely mindenkitől állhatatos alkalmazkodóképességet és nagy-nagy humorérzéket kíván. Ahhoz, hogy stabil, mégis folyamatosan fejlődő közösség jöhessen létre, mely képes az önmegújulásra és erős összetartás megteremtésére tagjai között, nagyon sok alkotóelemre van szükség; s bár mindegyik fontos, de a legalapvetőbbek: a szeretet, a tisztelet és a kölcsönös szolidaritás.

Minden damanhuritól, a polgárság minden szintjén megkívánják a dohányzástól való tartózkodást, mint az önuralom, illetve az önmagukra és környezetükre való odafigyelés gyakorlásának egyik formáját.

Annak tudatosítása, hogy mindenki felajánlhat valami egyedit és értékeset másoknak, s hogy részei vagyunk egy páratlan esszenciának, egy páratlanul nagy családnak, melyet úgy hívnak: Emberiség . . . ez éltetheti azt a lángot, mely hevíti és összeköti valamennyi damanhuri szívét. Ennek okán Damanhur minden Testének célja, hogy hasznos eszközökkel szolgáljon önmagunk és mások megismeréséhez, s hogy teret adjon egyéni jellemvonásaink és képességeink kibontakoztatásához.

.

Bentlakó polgárok

Bentlakó polgárok

A bentlakó polgárság – mint Damanhur szíve

Azok a polgárok, akik a közösségi létformát választják, akiket ezért „A-szintű polgároknak” is neveznek, különálló nagy házakban laknak, 15-25 személyből álló, úgynevezett nucleo-családot formálva. Ugyanazon a lakóhelyen házaspárok, gyermekes házaspárok, egyedülállók, fiatalok és idősebbek élnek együtt, hogy így lehetőség nyíljon a különböző korosztályok közötti tapasztalat-cserére. Mindenkinek megvan a saját személyes lakótere, míg a közös helyiségek – mint a konyha, illetve a találkozásokra szánt helyek – használatában mindenki másokkal osztozik.

Minden damanhuri megválaszthatja, hol és kivel szeretne együttélni . . . szem előtt tartva saját személyes hajlamait, saját céljait és természetesen, a közösségi házak által felajánlott lehetőségeket. A gyerekek szüleikkel élnek együtt, ám minden polgár felelősnek érzi magát jólétükért, és részt vállal gondozásukban, eltartásukban. A családban élő idősek számára mindenki igényeit kielégítő módon vannak az egyes helyiségek berendezve, hogy lehetőségük legyen megélni az együttlétet az egész lakóközösséggel.

A javak, terhek és tapasztalatok megosztása kiterjed az élet több területére, és számos alkalommal nyílik rá mód: egyrészt a heti rendszeres találkozókon, ahol személyes támogatások és kritikák adhatók és kaphatók, ahol döntések születhetnek, s így fejlődhetnek a jövőbeli tervek; másrészt a közösség ügyeinek intézésében, amikor terítékre kerülnek a mindennapi ellátási-, fenntartási- és lakbérköltségek, a ház és a terület igazgatási ügyei . . . és így tovább; harmadrészt a különféle szerepkörök és felelős-funkciók szétosztásában, szem előtt tartva a magas életminőség fenntartását.

Az A-szintű polgárok saját megbízottakat választanak azokba a szervezetekbe, melyek a különféle szakterületeket irányítják, beleértve ebbe az egy éven át betöltött családfői státuszt is, melyet itt úgy hívnak: „nucleo-vezető” (caponucleo), illetve „régens” (reggente). Az A-szintű polgársághoz való csatlakozással részvétel jár együtt a különféle célú társulások aktivitásában, melyek gondoskodnak róla, hogy a közösségi élet annak megannyi aspektusában megnyilvánulhasson.

Nagy jelentőségűek azok a mély érzelmi kötődések, melyek kialakulnak e nagy családokban élők között: a szolidaritás, a bizalom és a kölcsönös elfogadás mindezeknek olyan alkotóelemei, melyek lehetővé teszik a felülemelkedést az esetleges (bár minden együttélési formában természetesnek mondható) konfliktusokon, s teszik ezt együtt humorral és – persze – jó konyhával!

Más polgársági szintek

Más polgársági szintek

A damanhuri álomhoz „távolról” kapcsolódó polgárok

Damanhur 1975-ös alapításának idejében részvételi formaként egyedül a bentlakó, azaz az A-szintű polgárság intézménye létezett. Az évek múltával, a közösségek megszilárdulásának első fázisa után, sok érdeklődő kezdett közeledni Damanhurhoz, akiket vonzott az itteni élet és filozófia sokoldalúsága, viszont tartottak a 20 vagy több tagú családokban való együttéléstől. Ezekben az időkben alakultak ki a polgárság különböző fokozatú szintjei, mint B, C és D, lehetővé téve ezzel bárki számára, aki összhangban érzi magát Damanhur alapelveivel és gyakorlatával, hogy tekintettel eltérő elvárásaira és igényeire is helyet kapjon a Szociális Testben.

A bentlakó polgárokhoz hasonlóan a nem-bentlakók is aktívan részt vesznek a spirituális, művészeti és kutatási tevékenységekben. Többségük Canavese-ben él, az egyes közösségek szomszédságában fekvő területeken: saját magánházaikban, illetve városok-községek vagy éppen farmgazdaságok lakásaiban; egyedül vagy családjukkal, olykor pedig kisebb együttélő csoportokat formálva . . . persze, jóval kisebbeket, mint a damanhuri közösségek.

Sokan közülük naponta vesznek részt a benti közösségek különféle kezdeményezéseiben, mások teszik ezt lehetőségeik és időbeosztásuk szerint. Viszont mindannyian kötődnek azokhoz a közösségekhez és azokhoz a Spirituális Utakhoz, amelyek iránt vonzalmuk az idő előrehaladtával egyre inkább stabilizálódott.

A nem-bentlakó polgárok kisebb hányada Olaszország és a világ távolabbi városaiban él. E polgárok évente több alkalommal jönnek el Damanhurba, aktív részvételük foka azonban erősen függ lakóhelyük távolságától, illetve személyes elköteleződéseiktől. Közülük viszont világszerte sokan foglalják le magukat spirituális Damanhuri Központok (Centri di Damanhur) létrehozásában, illetve vezetésében, ahová rendszeresen eljárnak damanhuri instruktorok, hogy tanfolyamokat, konferenciákat, szemináriumokat tartsanak.

Ideiglenes polgárság

Ideiglenes polgárság

Lehetőség azok számára, akik ki akarják próbálni a közösségben élést

Kíváncsivá tesz Téged Damanhur? Meg akarod tapasztalni három hónapon keresztül, milyen is damanhuri polgárnak lenni? Ahhoz, hogy ezt megtehesd, kialakítottuk az ideiglenes polgárság intézményét, rövidebb nevén: az „Új Élet” (New Life) programot. Ez magában foglal egy beilleszkedési lehetőséget valamelyik közösségbe, bekapcsolódván ezzel a polgárok mindennapi életébe, mialatt mód nyílik előadások látogatására a következő témákban: olasz nyelv, damanhuri filozófia, történelem és spiritualitás, valamint a Falco Tarassaco által áthagyományozott ismeretek.

E program – természetesen – ugyanúgy magában foglalja a dohányzástól való teljes önmegtartóztatást a polgárság három hónapja alatt. Eltérően azoktól a látogatóktól, akik vendégként töltenek el egy-egy időszakot Damanhurban, akik nekik megfelelő körülmények közt kapnak szállást, és a Damanhuri Vendégfogadó Iroda & Egyetem (Damanhur Welcome Office & University) által szervezett programokon vesznek részt, az Új Élet program polgárainak alkalma nyílik belső látószögből megismerni a damanhuri valóságot: aktív részesei Damanhur mindennapi történéseinek, találkozókon vesznek részt más polgárok kíséretében, és jelen vannak minden döntéshozatalkor, illetve különféle megosztási alkalmakkor is.

A három hónap során minden résztvevő legalább két-két közösség életét tapasztalhatja meg, hogy ezáltal mód nyíljon kapcsolatba lépni különböző személyekkel, és bepillantást nyerni eltérő együttélési formákba.

Befogadni ideiglenes polgárokat . . . ez kellemes és hasznos tapasztalat az évek óta közösségben élő damanhuriak számára is: találkozni különféle tájak nyelveivel, különféle kultúrákkal, életgyakorlatokkal; szembesülni életfelfogásokkal egyrészt hétköznapi témákban, mint például az ételkészítés, másrészt mélyebb témákban, mint például a gyereknevelés, a környezet iránti tisztelet, a spirituális látásmód . . . mindez a gazdagodás további forrása mindenki számára.

A három hónap eltelte után az ideiglenes polgárok visszatérnek oda, ahonnan érkeztek, vagy pedig, ha kívánják, megkezdik próbaidőszakukat, hogy immár bentlakó damanhuri polgárokká válhassanak.

Ha nem áll rendelkezésre három szabad hónap, létezik egy ehhez hasonló, tíznaposra sűrített, intenzív, úgynevezett Aminé-program, ugyanúgy Damanhur belülről való felfedezésére.

Közösségi életünk filozófiája

Önmagunk megváltoztatásához mások segítségére van szükség

Közösségi életünk története

1975-ben megnyílik a Horus-Központ, mellyel kezdetét veszi a közös történelem

Közösségi életünk metódusa

Átlátható struktúra felelősségteljes státuszokkal